Đăng Nhập
Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa - 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

   
Danh mục chính
Văn bản pháp luật
Liên kết web


Lượt truy cập
TIN TỨC TỔNG HỢP

Để Hội đồng nhân dân giám sát hiệu quả cần phải có chế tài cụ thể

      Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND quy định chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐND, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND. Tuy nhiên một số quy định chưa cụ thể, thiếu điều kiện bảo đảm cho Thường trực, các ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND hoạt động dẫn đến việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND đôi khi còn hình thức, chưa hiệu quả.

         

Tin liên quan
Thông qua dự thảo các tờ trình và Nghị quyết HĐND về giáo dục
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8-8 tới, thay thế nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h
|<<    <   
[1]234
   >    >>|

Bản đồ hành chính

 
VBQPPL
NDBND
CHINHPHU
QUOCHOI
vietnamonline
Hỗ trợ trực tuyến

Trang thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa

SỐ 1 TRẦN PHÚ - NHA TRANG - KHÁNH HÒA
Email liên hệ : ddthung_hdnd@khanhhoa.gov.vn
ĐT: (058)3818992 (058)3818992 - Fax: (058)3818991